Domain và Web Hosting là gì?

By Đăng Hiếu

Để hiểu rõ về khái niệm của 2 thuật ngữ tên miền (domain) và nơi lưu trữ web (hosting) là gì thì hãy tiếp tục xem ở bài viết nhé! Tên miền (Domain) là gì? Tên miền (Domain) nói một cách dễ hiểu là tên của một website được đăng ký trên internet và được phân […]

TIẾP TỤC ĐỌC BÀI VIẾT